top of page

5 syytä miksi PT-yrittäjä epäonnistuu urallaan

Ketjussa omaa valmiutta ja uraa PT-yrittäjänä voi testata tuetummin ja ohjatusti.

Fitverstas on liikunta-alan franchising-ketju, joka tarjoaa valmentajille kahta erilaista yhteistyömallia. Kuuden kuukauden valmentajapaketin aikana valmentajayrittäjäkokelas pääsee harjoittelemaan toimintaa tiiviissä ohjauksessa, kuitenkin saaden vapaat kädet oman brändinsä rakentamiseen. Intensiivialkukoulutus, yrittäjävalmennukset, seuranta ja ohjaus toimivat tienviittoina oman uran rakentamisessa. Paketti sopii myös jo kokeneelle yrittäjälle, joka haluaa päivittää ja kehittää osaamistaan, ja hyötyä tiimin tuomista eduista.


Ketjussa toimii pieni ydintiimi franchising-valmentajayrittäjä, joiden yhteistyömallin pohjana on vuodeksi kerrallaan kirjoitettava franchising-sopimus. Koulutukset, yrittäjävalmennukset ja yhteiset projektit ketjun kanssa ovat isommassa roolissa, yrittäjät hyödyntävät keskenään hyvin yhteismarkkinointia sekä säännöllinen osaamisen jakaminen on osa tiimikulttuuria. Ennen koronaa tiimi on toiminut tiiviisti yhdessä myös kasvotusten ja tehnyt reissuja niin Suomen sisällä kuin ulkomailla, välillä koulutusten, välillä huvin perässä. Valitettavasti toukokuun 2020 työlomaviikkomme Alicantessakin peruuntui tilanteen vuoksi. Nyt olemme siirtyneet 100% verkkoon, mikä ei ole hidastanut kuitenkaan toimintaamme millään lailla. Päin vastoin se on avannut tiimillemme uusia mahdollisuuksia alalla ja bisneksessä. Vuosisopimusta on mahdollisuus hakea puolen vuoden valmentajapaketin jälkeen.
Ketjumme palvelun on läpikäynyt yli 60 valmentajaa (hakijoita yli 1300), joten yrittäjiä ja yrittäjyyttä on nähty ja koettu monenlaista. Samat lainalaisuudet ja haasteet toistuvat tällä PT-kentällä, kun pyritään käynnistämään ja pyörittämään kannattavaa PT-toimintaa. Vaikkakin näistä ongelmista ja haasteista pystytään osittain nappaamaan kiinni jo hakuvaiheessa, ne kriittisimmät seikat tulevat eteen vasta vähän myöhemmin. Listasimme viisi syytä, miksi PT-yrittäjä lopettaa työnsä tai epäonnistuu tekemään kannattavaa liiketoimintaa valitsemallaan alalla.


  1. Ylimitoitetut omat resurssit (rahalliset resurssit, jaksaminen, osaaminen, ajankäyttö) Ehdottomasti yleisin syy. Usein liikkelle lähdetään epärealistisilla odotuksilla ja isot unelmat edellä. Oman unelman visiointi on äärettömän tärkeää, mutta joskus ne omat odotukset ovat heti lähtöön liian kaukana todellisuudesta. Halutaan liikaa liian nopeasti. Kyse on useimmiten siitä, että kuvitellaan mm. oma jaksaminen, kyvyt ja osaaminen korkeammiksi kuin ne todellisuudessa ovatkaan. Vaikka katsottaisiin hakuvaiheessa, että valmiudet ovat hyvät, totuus voi olla toinen kun töitä aletaan tekemään. Saatetaan myös kuvitella, että homma lähtee "kuin nappi housusta" muutamassa kuukaudessa, eikä olla rahallisesti siihen valmistauduttu. Kulut juoksevat, eikä kaikilla samaa vauhtia tule myyntiä sisään. Ajankäytön ongelmat tulevat eteen, kun yrittäjälle selviää, kuinka paljon ja systemaattisesti töitä pitääkään oman toiminnan eteen tehdä, ja oma tulos korreloituu täysin oman panoksen kanssa. Kymmenen tai viidentoista työtunnin viikkopanoksella et voi odottaa samoja tuloksia, kuin vaikka 40 tunnin panoksella. Ei ole oikotietä tässäkään asiassa. Ketjussa on mahdollista saada yritysvalmennusta myös suoraa ajanhallintaan ja sen kehittämiseen, jolloin siitä tulee osa rutiineja. Meidän tavoitteenamme on luoda jokaiselle itselleen sopivat ja järkevät työmenetelmät ja -tavat, jolloin työskentely on fiksua ja vapaa-aikaa riittävästi.

  2. Ei ymmärretä, mihin lähdetään mukaan ja odotetaan, että ketju tekee työt omasta puolesta Vaikka valmentaja tutustuu laajaan materiaaliin, käy haastattelut ja konseptin esittelyt läpi sekä aloittaa intensiivialkukoulutuksen, voi matkan varrella tulla yllätyksenä se, että se oma työ täytyy tehdä ihan itse. Samoin kuin valmennustyössä asiakkaan kanssa: PT rakentaa ja antaa ohjeet, joita asiakkaan tulisi noudattaa, ohjaa asiakasta oikeaan suuntaan, auttaa ja tukee matkan varrella, mutta asiakas joutuu tehdä työn itse tavoitteensa eteen. Ketjun toiminta on tässä mielessä täysin samanlaista. Ketjun tehtävä on monistaa menestystä ja kertoa, mitkä asiat toimivat ja pyrkiä kehittämään valmentajiensa osaamista ja yrittäjävalmiuksia säännöllisesti eteenpäin. Ketju antaa avaimet, joilla valmentaja voi onnistua. Jos valmentaja ei näitä asioita toteuta tai jättää tämän kaiken hyödyntämättä, ei ketju ole siitä vastuussa. Samalla tavalla vastaavanlainen ongelma voi tulla eteen ilman ketjutoimintaakin, ja liittyy kohtaan 1. Voi tulla yllätyksenä, kuinka paljon onkaan tekemistä, ja kuinka paljon eri asioita on hanskattava hyvin. Osaamista on hankittava jatkuvasti lisää, jotta pysyy jatkuvasti muuttuvan ja kehittyvän markkinan mukana (ja mielellään tietysti vähän edellä).

  3. Tiimityöskentely ei olekaan itselle sopiva työskentelytapa Ja tämä on täysin ymmärrettävää. Halutaan tiimin tuki, mutta ei välttämättä hyödynnetä riittävästi muiden osaamista tai oteta osaa yhteisiin projekteihin. Niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan, ja tiimi odottaa jokaiselta saman verran panostusta yhteiseen tekemiseen ja tiimin eteenpäin viemiseen. Suoraan sanottuna: kanna kortesi kokeen, tai älä kanna, mutta älä odota tässäkään, että joku muu työskentelisi yhteisen hyvän eteen ilman odotuksia sinulta. Avainsana on vastavuoroisuus. Joku voi jäädä porukassa vähän sivuhahmoksi, tai yksinkertaisesti ymmärtää, ettei yhdessä tekeminen ole se oikea ratkaisu itselle. Lähtökohtaisesti kuitenkin samalla alalla yrittäjinä toimivat tulevat hyvin juttuun keskenään, ja suhteellisen pieni määrä tähän liittyvistä epäonnistumisista liittyy toimimattomiin henkilökemioihin. Sitäkin toki tapahtuu, ja sekin on ihan luonnollista. Itsenäisesti toimivien valmentajien tulisi ottaa huomioon verkostoitumisen tärkeys, vaikkei toimisikaan ketjussa. Näin kilpaillulla alalla ei välttämättä pelkästään oman navan tuijotus vie kovin pitkälle, ja voi saada huomattavaa kilpailuetua verkostoitumalla ja tekemällä yhteistyötä! "Yhdessä" on uusi "itsenäinen"!

  4. Kyllästyminen/jumitus/ei uusia ideoita Koska samaa tekee 5000 muutakin ihmistä, olisi tärkeä erottautua edukseen jollain tavalla. Henkilöbrändäys on muotia, mutta harvalla on siihen tarvittavaa osaamista. Koko ajan pitäisi uudistua ja luoda uutta, koska yrittäjyydessä ainoa pysyvä asia on muutos. Tuntuu, että kaikki muut ympärillä keksivät koko ajan jotain uutta ja hienoa, mutta itse ei saa mitään aikaiseksi! Tai sitten sen on tehnyt jo moni muukin. Tässä on nostettava jälleen esiin osaamisen kehittäminen ja verkostoitumisen. Ketjun kautta saat uutta oppia, uusia ideoita, tukea ajatuksillesi ja projektien toteutukselle. Uutta on mahdollista luoda myös muiden kanssa yhdessä, jolloin vastuu itsellä ei ole niin suuri, kuin se olisi muuten. Jos itse ei ole niinkään edelläkävijä tai luova toteuttaja, voi ympärillä tapahtuva jatkuva muutos ja muiden odotukset uuvuttaa. Lopulta tulee kyllästyminen koko hommaan, eikä mistään saa enää kiinni. Tässä yksi tiimin etu, kun kaikille voidaan etsiä juuri itselle sopiva rooli toteutuksissa, ja kaivaa esiin ne ideat, mitkä sopivat juuri omaan toimintaan ja persoonaan. Kaikki ei sovi kaikille tässäkään asiassa, ja mm. henkilöbrändäykseen suunnatun yritysvalmennuksemme myötä jokainen saa tarvittavan tietotaidon oman henkilöbrändinsä rakentamiseen.

  5. Ala tai yrittäjyys ei ole kaikkia varten! Ja tällehän ei voi mitään! Tätä tapahtuu, ja paljon. On mielikuva, halu ja innostus, mutta sitten tuleekin realiteetit. Alanvaihtajia on suhteellisen runsaasti ja vaihtuvuus alallamme suurta. Tällöin joukkoon mahtuu paljon sellaisia, jotka haluavat vaan kokeilla. Välttämättä lopetuspäätökseen ei liity oman osaamisen riittämättömyys tai mikään iso radikaali syy. Voi vaan tuntua, ettei ala tai yrittäjyys ole itseä varten, tai elämäntilanne ei ole otollinen. Loimme nimenomaan tarpeeseen Fitverstaan puolen valmentajapaketin. Hommaa voi kokeilla ilman mitään sen kummempia sitoutumuksia kaikkine ketjun etuineen. Työskentelyn voi aloittaa varovasti kevytyrittjänä, johon Fitverstaalla on antaa hyviä neuvoja. Suosituin tapa on liittyä mukaan y-tunnuksella.

Tervetuloa joukkoomme! Tutustu konseptiimme ja hakuprosessiimme:


https://www.fitverstas.com/valmentajaksi